Zpracování údajů podle GDPR

Společnost Jusky S.C. Jasikowski, Juszczak, 54-617 Wrocław ul. Nowohucka 1/2 zpracovává informace a vytváří databázi podnikatelských subjektů. Tyto informace mohou zahrnovat údaje, které podle nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR), jsou osobní údaje. V souladu s platnými ustanoveními o ochraně osobních údajů, zejména s obecným nařízením, za účelem zajištění řádné ochrany osobních údajů nejprve je nutné poskytnout osobě, jejíž údaje budou zpracovávány, informace o zpracování osobních údajů uvedené v čl. 13 nebo 14 GDPR – podle toho, zda byly získány přímo od osoby, na kterou se vztahují nebo z jiných zdrojů.
S ohledem na výše uvedené bychom vás chtěli informovat, že:

 1. Správcem vašich osobních údajů (dále jen Správce) je: Jusky S.C. Jasikowski, Juszczak, 54-617 Wrocław ul. Nowohucka ½, DIČ: 894-31-34-853, IČO: 381754152. Správce lze kontaktovat písemně,běžnou poštou na adresu: ul. Nowohucka 1/2, 54-617 Wrocław nebo e-mail: info@jusky.pl
 2. Správce jmenoval inspektora ochrany údajů, kterého lze kontaktovat písemně běžnou poštou na adresu: ul. Nowohucka 1/2, 54-617 Wrocław nebo na emailovou adresu: info@jusky.pl
 3. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, tj. na základě nutnosti zpracování pro účely vyplývající z oprávněných zájmů plněných Správcem nebo třetí stranou. Oprávněné zájmy plněné společností spočívají v nabízení zákazníkům produktů a služeb, a také prodeji profesionálních řezných nástrojů pro průmysl.
 4. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány ručně a automaticky pro statistické účely i pro nabízené produkty.
 5. Správce zpracovává vaše osobní údaje v rozsahu:
  název společnosti
  jméno a příjmení
  telefonní číslo
  emailová adresa
  poštovní adresa
 6. Vaše osobní údaje budou společností Jusky zpracovávány po dobu nezbytnou k realizaci oprávněných zájmů uvedených v odst. 4 výše.
 7. V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte právo:
  požádat správce o přístup k vašim osobním údajům,
  požádat správce o opravu vašich osobních údajů,
  požádat správce o smazání vašich osobních údajů,
  požádat správce o omezení zpracování vašich osobních údajů,
  vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů,
  přenést vaše osobní údaje,
  podat stížnost u dozorového úřadu.
 8. Výše uvedená práva můžete uplatnit prostřednictvím:
  elektronické pošty na adrese: info@jusky.pl
  písemný kontakt tradiční poštou na adresu: ul. Nowohucka 1/2, 54-617 Wrocław.
 9. Vaše osobní údaje byly získány v důsledku obchodního jednání, telefonického kontaktu s naším zaměstnancem nebo elektronickou poštou.
 10. Společnost Jusky může na základě vašich osobních údajů provádět automatická rozhodnutí, včetně profilování uvedeného v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR.
 11. Správce vynakládá veškeré úsilí, aby zajistil veškeré prostředky fyzické, technické a organizační ochrany osobních údajů proti náhodnému nebo úmyslnému zničení, náhodné ztrátě, změně, neoprávněnému vyzrazení, použití nebo přístupu v souladu se všemi příslušnými předpisy.
 12. Správce vynakládá veškeré úsilí, aby zajistil veškeré prostředky fyzické, technické a organizační ochrany osobních údajů proti náhodnému nebo úmyslnému zničení, náhodné ztrátě, změně, neoprávněnému vyzrazení, použití nebo přístupu v souladu se všemi příslušnými předpisy.